SMITTEVERN - RENOLD


De nasjonale kravene til smitteforebyggende tiltak er opphevet, men vi fortsetter de gode rutinene vi nå har innarbeidet.

For å bidra til et hyggelig tivoli miljø fortsetter vi med;


  • Tilgjengelig håndsprit.
  • Alle kontaktflater vaskes regelmessig, karuseller, bord, stoler, salgsboder
  • Kø ordninger så vi unngår trengsel
  • Vi oppfordrer til å vise respekt ovenfor andre og holde avstand.
  • Vi rydder området for avfall regelmessig, og oppfordrer alle til å bruke de oppsatte søppelbøttene


KONTAKT OSS GJERNE FOR MER INFORMASJON VEDRØRENDE RENHOLD OG SIKKERHET KNYTTET TIL TIVOLIDRIFT